Presidents & Secretaries

Year Presidents Secretaries
1931 - 1932 Mrs. R. C. Bristow
1932-1933 Mrs. R.C Bristow
1933-1934 Mrs. R.C Bristow
1934-1935 Mrs. R.C Bristow
1935-1936 Mrs. R.C Bristow
1936-1937 Mrs. R.C Bristow
1937-1938 Mrs. R.C Bristow
1938-1939 Mrs. R.C Bristow
1939-1940 Mrs. R.C Bristow
1940-1941 Mrs. R.C Bristow
1941-1942 Mrs. P.N.Menon
1942-1943 Mr. Thomas Manjooran
1943-1944 Rao Sahib T. Varghese
1944-1945 Mr. V.K.K Menon
1945-1946 Rao Bahadur M. Naryanana Menon
1946-1947 Mrs. T.C. Ikkavu Naithiaramma
1947-1948 Mr. P.I. Korah
1948-1949 Mr. P.I. Korah
1949-1950 Mr. A.K. Menon
1950-1951 Mr. E. Thomas
1951-1952 Mr. M.V.Paul
1952-1953 Mr. K.Sukumaran
1953-1954 Thaikad Subramania Iyer
1954-1955 Mr. S.S.Rao
1955-1956 Mr.M.U.Issac
1956-1957 Mr. Thomas Manjooran
1957-1958 Mr. Thomas Manjooran
1958-1959 Mr. C.S.Menon
1959-1960 Mr. S. Vasava Menon
1960-1961 Mr. C.M.Antony
1961-1962 Mr. M. Sankara Menon
1962-1963 Mr. M.A.Urumes
1963-1964 Mr. T.A.Ittan Mr. M.U. Issac
1964-1965 Mr. Joseph Chakola Dr. V.B.Mohammed
1965-1966 Mr. P.Govindan Nair Mr. Baskara Menon N
1966-1967 Mr. P.I.Joseph Mr. Alfred W.P. Luiz
1967-1968 Mr. K.M. Paul Dr. K.P. Abdul Majeed
1968-1969 Mr. Sebastian Zacharias Dr. K.P. Abdul Majeed
1969-1970 Mr. Baskara Menon N Mr. V.N. Sundar
1970-1971 Mr. R. Madhavan Nayar Dr. K.P. Mohammed Babu
1971-1972 Mr. R. Madhavan Nayar Dr. K.P. Mohammed Babu
1972-1973 Mr. R. Madhavan Nayar Dr. K.P. Mohammed Babu
1973-1974 Mr. P.K.Kurian Mr. M.A George
1974-1975 Dr. Mohammed Babu Mr. V.K. Thomas, Mr. S.A Nagendran
1975-1976 Mr. Alfred W.P.Luiz Mr. T.M. Thomas
1976-1977 Mr. A. Madhavan Mr. S.A. Nagendran
1977-1978 Mr. B.M.Edward Mr. Philip David
1978-1979 Dr. V.B.Mohammed Mr. K.M. Nayar
1979-1980 Mr. M.M.Pulimood Mr. Thomas Oommen
1980-1981 Mr. S.A.Nagendran Mr. Ram Mohan M
1981-1982 Mr. Achuthan Pillai Mr. B.S. Krishnan, Mr. Philip David
1982-1983 Mr. M.A.George Mr. Thomas Mathew
1983-1984 Mr. Thomas Oommen Mr. A.G.Antony
1984-1985 Mr. V.V. George Mr. R. Rajasekharan Nair
1985-1986 Dr. V.K. Thomas Mr. R. Rajasekharan Nair
1986-1987 Mr. B.S. Krishnan Mr. N. Nandakumara Menon
1987-1988 Mr. Hamza Sahib Dr. K.C. Mathew
1988-1989 Mr. P. Kesavan Mr. V.N. Venugopal
1989-1990 Mr. A.C.Gopinatha Menon Mr. C.R. Sankara Menon
1990-1991 Mr. David T. Mookken Mr. Venugopal C. Menon
1991-1992 Dr. P. Mathew Varghese Mr. V.M. Liaquat Ali
1992-1993 Mr. R. Rajasekharan Nair Mr. V.M. Liaquat Ali
1993-1994 Mr. V.N. Venugopal Mr. Mathew Varghese
1994-1995 Mr. P.R. Gopalan Mr. P.J. Verghese
1995-1996 Mr. Mohan Chandra Das Mr. Veugopal C. Menon
1996-1997 Dr. E.T. Kuriakose(1.11.1996 to 26.03.1997) Mr. Joseph Cherian Pooppally
1997-1998 Mr. N.P. Gopalakrishnan Mr. S.K.K Nair
1998-1999 Mr. V.M. Liaquat Ali Mr. M.J. Mammen
1999-2000 Mr. Venugopal C. Menon Mr. K. Vinayachandran
2000-2001 Mr. K.C. Mammen(1.11.2000 to 05.09.2001) Mr. N.O. Jose
2001-2002 Mr. K.C. Mammen Mr. C.V Anand , Mr. Baiju Mani Paul
2002-2003 Mr. P.J. Verghese Mr. Reji Chacko
2003-2005 Mr. Mathew Varghese Mr. Reji Chacko
2005-2006 Mr. S.K.K. Nair Mr. Joseph Edmund Mathew
2006-2007 Mr. N. Nandakumara Menon Mr. T.B. Venugopal
2007-2008 Mr. K. Ranjit Mr. K. Ramachandran
2008-2009 Mr. M.A. Firoz Mr. George P. Korah
2009-2010 Mr.Joseph Edmund Mathew Mr. George P. Korah
2010-2011 Mr. Reji Chacko Mr. K.P. Satish
2011-2012 Mr. Reji Chacko Mr. K.P. Satish
2012-2013 Mr. N.O. Jose Mr. Joseph Mathew Palal
2013-2014 Mr. K.P. Satish Mr. Babu Mather
2014-2015 Mr. George P. Korah Mr. Tom Edward
2015-2016 Mr. Babu Mather Mr. M. Hari Govind
2016-2017 Mr. P.J. Verghese Mr. M. Krishna Anand
2017-2018 Dr. Sasi Eloor Prof. Robins Jacob
2018-2019 Mr. K.P. Paulson Mr. M.A. Prabhakar
2019-2020 Mr. Mohan M Pulimood Mr. Joseph Kurian Pooppally
2020-2021 Mr. Mohan M Pulimood Mr. Joseph Kurian Pooppally
2021-2022 Mr. Mohan M Pulimood Mr. Joseph Kurian Pooppally
2022-2023 Mr. Raghu Jairam Mr. Deepak Kumar Shetty
2023-2024 Mr. Joseph Mathew Palal Mr. George M Itty